پارسیان صنعت

تاریخچه

مؤسسین و مدیران شرکت پارسیان صنعت ، نزدیک به چهار دهه است که در حوزه های مختلف صنعتی مشغول فعالیت مستمر بوده و به یاری خداوند ، تا کنون علاوه بر انجام موفقیت آمیز پروژه های گوناگون در حوزه های: تحقیقات طراحی مهندسی ساخت ، بهینه سازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات و قطعات…