بازسازی تجهیزات
ردیف شرح  کارفرما تاريخ وضعيت پروژه
1 بازسازی و تست کارخانه ای  Choke Valve 6″- 1500 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1381 اتمام کار
2 بازسازی و تست کارخانه ای  Seal Pluge Angle Valve 6″- 1500   شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1384 اتمام کار
3 بازسازی و تست کارخانه ای  Valve Budy 6″- 1500 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1388 اتمام کار
4 بازسازی و تست کارخانه ای  Ball Valve  2″- 1500 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1392 اتمام کار
5 باز سازی و هیدروتست  body valve xcv101-6-1500 بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1388 اتمام کار
6 بازسازی و هیدرو تست body valve xcv 106-6-1500 بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1390 اتمام کار
7 بازسازی و راه اندازی پرس تزریق 380 تن به روش مهندسی معکوس شرکت پلیمر پاساب 1389 اتمام کار
8 بازسازی و نگهداری پرس تزریق 700 تن به روش مهندسی معکوس شرکت پلیمر پاساب 1388 اتمام کار
9 بازسازی و راه اندازی خط تولیدتسمه نقاله به عرض 1500 میلیمتر با پرس پخت به مشخصات 80*1680*10650 شرکت لاستیک دنا 1392 اتمام کار
10 طراحی ، بازسازی و ساخت قطعات بامبوری به روش مهندسی معکوس شرکت لاستیک دنا 1390 اتمام کار
11 بازسازی و ساخت شاسی پخت تیوپ 833 شرکت لاستیک دنا 1392 اتمام کار
12 بازسازی پوسته کمپرسور به روش نوین متالاگ(پیوند سرد) شرکت مجتمع پارس گاز جنوبی (تعمیرات ماشین آلات دوار فاز 4و 5) 1392 اتمام کار
13 بازسازی و ساخت BALL 6″-CLASS1500 منطقه عملیاتی تابناک نار و کنگان 1392 اتمام کار
14 بازسازی و تغیر ساختار داخلی VALVE کنترلی به جهت کاهش آثار خوردگی هما و شانول 1393 اتمام کار
15 بازسازی و باز سازی geat valve 7 1/16 و ساخت قطعات داخلی منطقه عملیاتی پارسیان 1393 اتمام کار
16 مهندسی معکوس و بازسازی سرسیلندر مرحله اول منطقه عملیاتی نار و کنگان 1393 اتمام کار
17 مهندسی معکوس و بازسازی  SEAL RING های مربوط به :                          Anti Searge Valve 10″ Class 900 منطقه عملیاتی نار و کنگان 1393 اتمام کار
18 بازسازی و تهیه نقشه بدنه گیربکس MOV 132 به روش نوین متالاگ (پیوند سرد) منطقه عملیاتی نار و کنگان 1393 اتمام کار
19  بازسازی YOKE مربوط به شیر HVC 153 به روش نوین متالاگ (پیوند سرد) منطقه عملیاتی نار و کنگان 1393 اتمام کار
20 تعمیر و باز سازی GLOBE VALVE 4″-6″-8 منطقه عملیاتی نار و کنگان 1394 اتمام کار
21  بازسازی BALL VALVE 8 منطقه عملیاتی نار و کنگان 1393 اتمام کار
22 بازسازی قطعات تاپ درایو شرکت ملی حفاری شمال 1393 اتمام کار
23 بازسازی و پوشش HARD CORME RALL 20″-24 منطقه عملیاتی نار و کنگان 1394 اتمام کار
24 بازسازی و تبدیل SET RING  مربوط به شیر MOV -ESD 20″-CLASS 600 منطقه عملیاتی نار و کنگان 1394 اتمام کار
amin heydari
در تاریخ 27 فوریه 2018
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.