ردیف شرح  کارفرما تاريخ وضعيت پروژه
1 طراحی و ساخت میز گرین تایر (مجموعه کامل) شرکت لاستیک دنا 1391 اتمام کار
2 مهندسی معکوس ، طراحی بهینه و ساخت دیسک های مخصوص تولید فین تیوب اکسترودی شرکت کولر هوائی آبان 1394 در حال انجام
3 طراحی و ساخت ابزار Pan شرکت کولر هوائی آبان 1389 اتمام کار
4 طراحی و ساخت ابزارSpindle Roller شرکت کولر هوائی آبان 1390 اتمام کار
5 طراحی و ساخت ابزار Spindle Shaft شرکت کولر هوائی آبان 1391 اتمام کار
6 طراحی و ساخت ابزار Bridge شرکت کولر هوائی آبان 1392 اتمام کار
7 طراحی و ساخت ابزار Bridge Core شرکت کولر هوائی آبان 1392 اتمام کار
8 طراحی و ساخت ابزار Back Filler شرکت کولر هوائی آبان 1393 اتمام کار
9 طراحی و ساخت ابزار Pillow Grower شرکت کولر هوائی آبان 1395 اتمام کار
10 طراحی و ساخت ابزار Helix شرکت کولر هوائی آبان 1396 اتمام کار
11 ساخت قطعه Cutter of Lnner liner 2 Building 2024 شرکت لاستیک دنا 1396 اتمام کار

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه