پارسیان صنعت

ارزش های سازمانی

ما در شرکت پارسیان صنعت ، برآنیم تا مدیریت ارزش‌محور به عنوان مبناي تدوين سياست‌های خرد و کلان قرار گيرد. معتقدیم با این رویکرد ، سازمان قادر است با تكيه بر این ارزش‌ها، شيوه‌ي تعامل صحیح با كلیه ذینفعان خود و مباني تصميم‌گيري‌ها را مشخص نمايد مبانی ارزشی ما در پارسیان صنعت ، بر پایه…

پارسیان صنعت

تاریخچه

مؤسسین و مدیران شرکت پارسیان صنعت ، نزدیک به چهار دهه است که در حوزه های مختلف صنعتی مشغول فعالیت مستمر بوده و به یاری خداوند ، تا کنون علاوه بر انجام موفقیت آمیز پروژه های گوناگون در حوزه های: تحقیقات طراحی مهندسی ساخت ، بهینه سازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آلات و قطعات…