مدیر عامل محمد انجوی مدار
  1. کارشناس پروژه ، مدیر تولید ، مدیر پروژه ، مدیر کارخانه و مشاور فنی مدیرعامل شرکت کولر هوایی آبان از 1377 تا 1394
  2. سرپرست واحد CNC ، سرگروه تیم فنی و عضو تیم مدیریت ارشد شرکت ایران صنعت داران از 1372 تا 1376

عناوین برخی از فعالیتها :

  • مشارکت در طراحی و راه اندازی خطوط تولید مبدلهای نیروگاهی و فرآیندی شرکت کولر هوائی آبان.
  • مدیریت ساخت مبدلهای هوا خنک نیروگاهی (Heller Forgo Heat Exchangers) مربوط به نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی.
  • مدیریت ساخت کولرهای هوا خنک فرآیندی (Air Cooler Heat Exchangers)، مربوط به پالایشگاههای نفت و گاز ، مجتمع های پتروشیمی و خطوط انتقال گاز.
  • مدیریت ساخت مبدلهای پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchangers) ، مربوط به صنایع نفت ، گاز ،پتروشیمی و سایر صنایع.
  • راهبری پروژه های P و EP ، مربوط به جزیره کولینگ نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی.
  • مشارکت در تدوین ساختار اجرائی و طراحی نظام فرآیندهای داخلی کارخانه.
  • تدوین دستورالعمل فنی خرید و مسئول فنی سفارش ساخت ماشین آلات خط تولید مبدلهای هواخنک نیروگاهی از نوع Heller Forgo 60 .
  • تدوین دستورالعمل فنی خرید و مسئول فنی سفارش ساخت ماشین آلات خط تولید کندانسورهای هواخنک نیروگاهی Air (Cooled Condenser (ACC  .
amin heydari
در تاریخ 18 فوریه 2018
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.