رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه پارسیان صنعت

This post is also available in: enEnglish

رئیس هیئت مدیره و مدیر کارخانه پارسیان صنعت مهندس محمد رضا کریمی نسب