ارزش های سازمانی

ما در شرکت پارسیان صنعت ، برآنیم تا مدیریت ارزش‌محور به عنوان مبناي تدوين سياست‌های خرد و کلان قرار گيرد. معتقدیم با این رویکرد ، سازمان قادر است با تكيه بر این ارزش‌ها، شيوه‌ي تعامل صحیح با كلیه ذینفعان خود و مباني تصميم‌گيري‌ها را مشخص نمايد

مبانی ارزشی ما در پارسیان صنعت ، بر پایه های : ارزش های انسانی اخلاق حرفه ای ارزش آفرینی کسب و کار با رویکرد مدیریت نوین و توسعه یافته بر اساس سه اصل نیک پنداری، نیک گفتاری و نیک رفتاری بنا نهاده شده است

شرکت پارسیان صنعت ، همواره کیفیت را بعنوان هدفی خدشه ناپذیر برای شروع ، ادامه و توسعه فعالیتهای خود با دقت نظر بسیار زیادی مورد توجه و پایش قرار می دهد

پارسیان صنعت

amin heydari
در تاریخ 18 فوریه 2018
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.